Aquest any sembla que hi ha poca participacio Maimakansu.

RESULTATS MAIMAKANSU